Uncategorized

Karım Duygu ile Tanışmamız

Big Dick

Karım Duygu ile TanışmamızSeneler önce yazmış olduğum bir hikayeyi burada paylaşmak istedim sizlerle umarım hoşunuza gider.Merhaba ben Tarik, Antalya da universiteye yenibaşlam?şt?m.Arkadaşl?klar, guruplar oluşmayabaşlam?şt?. Çok guzelk?zlar vard? s?n?fta. BenBulent ve Erkanla samimi olmuştum. K?sabir sure sonra çok guzel guzel ve zenginaile k?zlar? olan Ebru ve Meltem dekat?ld?lar bize. Hep beraber geziyorduk. Amadeğişik arkadaşlar da vard?gezilerimizde. Bulent ve Erkan oldukcaçapk?n ve yak?ş?kl? olduklariiçin k?sa sure sonra Meltem ve Ebru’ylaç?kmaya başlad?lar. Duygu ise çoğuzaman bizimle olsa bile tam olarak gurubun parçasiolarak kabul edilmiyordu. Duygu seksi bir vucudaolmakla birlikte yuzu guzeldeğildi ve orospu bir ruha sahipti. Buozellilleri yuzunden kimse onuk?z arkadaş olarak kendisineyak?şt?rmam?şt?. Amarahat ve tahrik edici davran?şlariyla onuhergeçen gun daha çokarzulad?ğ?m?z? konuşuyororospuca davran?şlar?ndanbahsediyorduk. Nas?l mini etekle bacak bacakustune att?ğ?ndak?ç?na kadargorunduğunu, dar T-shirtunun içinden nas?l memeuçlar?n?n farkedildiğini bir birimizean?nda haber veriyorduk. Bizim tahrikolduğumuzu bildiği için dozunuartt?r?yordu. Gittikce dahaaşırı davran?yordu. Bir bahaneyleeğilip bize kalçalar?n?gosteriyor. Bazan bacaklar?n? ayrikoturup şeffaf tangas?n?n alt?ndanam?n? farkettiriyordu.Art?k sadece biz değil butuns?n?f onun ne mal olduğunukonuşuyordu. İlk ay?n sonunda ad?“Orospu Duygu”ya ç?km?şt?. Herkezona nasil kaymak istediğini anlat?yor,fantezilerini paylaşiyordu. Ben ise ona gittikceduygusal olarak bağlan?yordum. K?zarkadaş?m olmas?n? istiyordum. Onayak?nlaşmak icin turlu şeylerdeniyordum. Zamanla çabalar?m olumlu sonuçulargetirdi. Bir gece hep beraber gittigimiz bir bardaalkollu olman?n verdiği cesaretle onubir kenara çekip ondan ne kadarhoşland?ğ?m? soyledim vearkadaşl?k teklif ettim. Benişaş?rtan bir şekilde kabul etti.Dunyalar benim olmuştu. Opmek için onauzand?ğ?mda beni “Dur bakal?m,acele etme!” diyerek durdurdu. Gulumseyerekbeni orada b?rakt? ve masaya geridondu. Çok da fazla uzulmedimçunki benim sevgilim olmay? kabul etmisti.Arkas?ndan gidip yan?na oturmayaçalişt?m ama Bulent’le Mehmet’inaras?na oturuvermişti.Duygu o gece boyunca kahkahalar atarak ve herkeze pasverdi. Diğer k?zlar onun budavranişlar?nda bir miktar rahatsizoluyorlar ama herkezin onu ne gozlegorduğunu bildikleri icinalay ederek rahatl?yorlard?. Ebru, Duygu’euzerindeki elbiseyi neredenald?ğ?n? sordu. Meltem isecevab? beklemeden. Ucuz bir dukkan?nismini soyledi. İkisi Kahkaha larla gulerkenbiz erkekler olay? ancakanlam?şt?k. Duygu hiçbozulmam?ş gibi davrad?. BirazdanBulent’ten içkisini doldururken elini biraz tutupgozlerinin icine bakt?. Bulent dehafifce gulumsedi. Masada başkakimsenin fark etmedigini hissettim. Ama daha fazla birşey olmad? aralar?ndagorduğum kadar?yla.Tuvalete gidip donduğumde masayaarkadan yaklaş?yordum. Birden Bülent’inelinin Duygu’nun bacaklar?n?okşad? farkettim.Yavaşlad?m ve tamolarak gormeye çal?şt?m. Evetgorduğum doğruydu. Bülentk?z arkadaş?n?n yan?nda benimyeni kız arkadaşım Duygu’nun kendineyak?n bacağ?n? okşay?pduruyordu. Çok yaklaşt?ğ?m içindaha fazla bakamad?m ve yerime oturdum.Geç olmuştu k?sa bir sure sonrakalk?ld?. Ben Duygu’yu evineb?rakmay? teklif ettim. “Olur“ dedi. Her kezdağ?ld?. Otobustegorduğum şeyi onasoylemeye cesaret edemedim. Evineb?rak?m.Ertesi gün sınıfta hemen Duygu’yaarkadaşlık teklif ettiğimi ve onun dakabul ettiğini söyledim. Amacım böylece onasarkıntılık edenleri durdurmaktı.Bülent “Hadi bakalım iyisin !” deyip güldü.“Birini buldun sen de” Yok öyle değil” dedim.Öyle duygu gibi bir kızı sevdiğimisöylemeye utanıyordum. Başka bir şeydemedim. Neyse bu haber yayıldı.Yakınımdakiler biraz daha dikkatli olmayabaşlamışlardı ama Duygu’nunadı çıkmıştı bir kere. Zatendavranışlarında da hiç birdeğişiklik yoktu. Hala herkeze pas veriyor,Açık saçık giyiniyor ve frikikler veriyordu.Ben de buna alışmak zorunda olduğumubiliyordum. Geçen günler içinde sevgilimindavranışları ve arkadaşlarıntepkilerinden oldukca büyük bir zevkaldığımı da farkettim. Halautanıyor ve bazan kıskanıyordum.Gecen zaman içinde Duygu kendisine yaklaşmama hiçizin vermiyordu. Bir iki defa Oylesineöpüşmüştü benimle. Sevişmek tamamiylebir hayaldi onunla. Sadece bir kere çok sarhoşolduğu bir yaşgünü partisinde beni tuvaleteçekip anahtar deliğinde evin sahibi olançocuğu dikizliyerek ağzınaalmıştı benimkini. Kısa süredeağzının içine gelmeme de çoksinirlenmişti. Sonra da kendiniyalatmıştı. Bu hala benimrüyalarıma malzeme olan bir olaydı. Onu hiçtamamiyle çıplak görmemiştimkısacası.Havalar?n guzel olmas?ndan istifadeedip hafta sonu için plaja gitmeyikararlaşt?rm?şt?k. Arabalaradoluşup yaklaşık on kişilik birgurup, kimsenin olmad?ğ? bir yerevard?k. İnince yabani ot kokularidoğanın içinde olduğumuzu hissettirdi.Oradan da yuruyerek gitmemiz gerekiyordu.Kızgin güneş altında uzunca biryuruyuşten sonra plajavard?k. Harika bir deniz vekayal?klar?nlar?n aras?nda kikuçuk bir kumsala yay?ldik.Ustumuzdekileri ç?karmayabaşlad?k. Erkekler çakt?rmadank?zlar? suzuyordu. MeltemBikinisiyle kald?ğ? zaman hepimizinBulent’in ne kadar şansl? olduğunuduşundumuze eminim. Ebru daondan aşağ? kalmazdi. Sevgilim Duygusoyunduğunda ise ben de dahil herkezin gözleriyerinden f?rlad?. Onlarla guzellikaç?s?ndan boy olçuşemezdi amauzerindeki tanga ve orta boygoğuslerini zar zor orten morminik bikini ustuyle tam sikilecek birparçayd?.Hepimiz yurumekten tertlediğimiz içindenize girmeye haz?rd?k. escort bayan Duyguönumuzden “Haydi denizeeee!”bağ?rarak koşturmaya başlad?.Tamamiyle açıktaki dolgun kalçalar?gozlerimizin onunde hopluyordu.Aram?zdan bir iki kişi ?sl?k bileçald? onu çoşturmak için. Az Sonra Duygu’nunseksi vucudu sular?n içinde kayboldu.Ard?ndan da biz.Duygu suda oğlanlara sataş?yor veonlardan da istediği tepkileri al?yordu.K?sa zaman da denizdeki erkeklerden Duygu’yuellemeyeni kalmamıştı. Bundan ben debüyük zevk alıyordum. Onların yanınagidip ben de o itiş kakış arasındasevgilimi ellemeye çalıştım. Bana pekfırsat kalmıyordu azgınlardan. Meltemve Ebru Duygu’ya gösterilen ilgidensıkıldıkları içi hadi artıkçıkalım dediler. Bülent de tastikleyincesakinleşip denizden çıkmayabaşladık.Duygu yüzükoyun yatıp elime güneşyağını verdi. Inanamıyordum. Onunvücudunu yağlayacaktım. Heyecanla elimedöküp omuzlarından yaşladım. Yavaşyavaş hissederek Kollarınıardından da sırtına geçtim. Buyavaşlığım istemediğim birsonuç doğurdu ve Duygu YanımızdakiHakan’a Hadi sende yardım et Tarıkakşama kadar bitiremeyecek bu işi” dedi.Hakan şişman ve fırlama birarkadaşımızdı. Kızarkadaşı olmadığı içinabazalığı sık sıkaşırı davranışlarladışavururdu. Tam ona gore birfırsattı bu. Hemen Duygu’nun ayak ucundayerini aldı Kremi elimden kapıpayaklarından başladı yağlamaya.Birazdan Sevgilimin bacaklarınıokşuyordu elleri. Yukarı doğruçıtıkca Mayosunun önündekişişliği farkettim. Özelliklebacaklarının iç tarafına ellerikaydıkca kendinden geçtiğini hissediyordum.Benim Gözlerim de onun ellerini takip ediyordu.Etrafataki erkeklerin çoğunun da öyleolduğunu farkettim.Hakan Duygu’nun ne kadarı ileri gitmesine izinvereceğini bilemediği için her anınzevkini çıkarmaya çalışıyordu.Cesur bir hamleyle dolgun kalçalarına götürdüellerini. Duygu dur demedi. Benimde nefesim kesildi.Hakan eline biraz daha yağ döküp, yavaşyavaş sevgilimin kalçalarınıyağlamaya başladı. Artıkİkimizin de sikleri mayomuzdan fırlayacakgibiydi. Hakan gittikce daha sert yapıyordu.Okşmanın yerini avuçlamaalmıştı. Herkez bize bakıyordu.Sevgilimin böylesi mıncıklanmasındanzevk aldığım besbelliydi. Bunudurdurmam gerekiyordu. Ama kendime hakimolamıyordum. Nefes alışlarıduyuluyordu ikisininde. Dalga seslerinden diyerlerinegitmiyordur diye umudettim. Hakan daha dacesaretlenmişti. Kalçalarınınarasına elini soktu. Sevgilimin sadecebüzüğünü örten parlak mor tangasıni kenaraittirip orasına masaj yapmaya başladı.Ben mahfolmuştum. Ellerim son 5 dakikadırayni yerde dolaşıyordu. GözlerimHakanın cüretkar ellerini seyrediyordu. Odaracık kahverengi delik yağdanpırıl pırıl olmuştu. Vebirden ancak fırlama Hakan’dan beklenebilecek birhareket geldi. Hakan orta pamağınıvıcık vıcık olmuş götdeliğine kaydırıverdi sevgilimin. Duyguhiç beklemediği bu hareketkarşısında refleksle “IHH!” deyipgerildi. Hakan pamağını bir süreiçeride tuttu. Herkez olan biteninfarkındaydı. Ben zevk ve utançtankıpkırmızı olduğumuhissediyordum.Hakanın parmağı sevgilimin içinde gidipgelirken ben artık bunu burada durdurmam gereklidiye düşünüyordum. Hakan çok ileri gitmişti.Ama ne yapacağımı bilemiyordum. Tam osırada Ebru, “ Yeteryağladığınız kızıartık” diye bağırdı. Hakan kendinegeldi. Parmağını sevgiliminkıçından çıkarttı. “Yeter bu kadaryağ sana “ dedi. Kalkık sikiyle fazlauzağa gidemeyeceği icin biraz öteyeyüzükoyun uzanıverdi. Ben de Duygu’nunyanında aynisini yaptım. Duygu bana,“Hoşlandın mı ?” diye sordu. Heyecandankurumuş ağzımla “Evet “ dedim.Yarım saat geçmişti. Duygubaş?n? bana çeviripf?s?ld?yarak konuşmayabaşlad?. Benden istediği Bulent’iMeltem’in yan?ndan bir yalanlaay?r?r?p bir sonraki koyagoturmemi istiyordu. Orada Bulent’lekonuşup Meltem’in yaratt?ğ?soğukluğu bozmak istiyordu. Bunu yapamamdedim ama beni dinlemiyordu. Onu ne kadarsevdiğimi ve ne isterse yapacağ?m?bildiği için israr ediyordu. Nitekim sonunda olurdedim. Duygu havlusuna sar?l?p bendolaşmaya ç?kiyorum deyip gozdenkayboldu. Biraz sonra ben Bulent’earabas?nda cep telefonumu unuttuğumusoyledim. Kiymetli arabas?ninanahtarlar?n? bana vermezdi. Benimlegelecekti. O bana k?zaraken yolaç?kt?k. hafif kayal?k tepeyeyaklaşt?ğ?m?zda onaolay? anlatt?m. Benim Duygu’ylakonuşacak bir şeyim yok dedi,“İstiyorsa Meltem’le kendisi konuşsun. Amageri de donmedi. Tam o s?rada kayalar?geçmiştik ve yere serdiği havluyabutun seksiliğiyle uzanm?şbize bakan Duygu’yu gorduk. Kendisini birerkeğe sunan kad?n bunu bu kadar aç?kifade edebilirdi.Ben o anda ne yapt?ğ?m?farketmiştim ama art?k çok geçti. Duygu’nunBulent’i ne kadar çok istediği ve benim deonun kendisini sunmas?na nas?l aletolduğum ortadayd?. Bulentonunde sereserpe uzanm?ş sevgilimebakarak, “Ne istiyorsun?” dedi. Duygu, “Seni çokarzuluyorum Bulent” dedi. “N’olursun beni buhalde b?rakma” Bulent bir bana bir Duygu’yabakt?. “Ne yani seni erkekarkadaş?n?n yan?nda m?sikmemi istiyorsun? Ona versene o kadar azg?nsan”Duygu “Anlam?yorsun Bulent seni seviyorum.Biliyorum Meltem’in sahip oldugu ozelliklerinhiçbiri bende yok ama sana onun veremeyeceğibaşka zevkler verebilirim.” Dedi. Bulentgittikce Duygu’ya yaklaş?yordu.onun tamtepesindeydi şimdi. Onun da Duygu’yu sikmekistediğini anlam?şt?m. Ama onunlaoynuyordu. “Neymiş bakay?mverebileceğin zevkler?” Bulent onunlakonuşurken o kadar kuçultucudavran?yordu ki Ebru ne yapacağ?n?bilemiyordu.Yan yatt?ğ? yerden kalk?p havlununustunde dort ayak oldu.Yanağ?n? yere dayay?p o dolgunyuvarlak poposunu havaya dikti. Bir elini arkayauzat?p tangas?n? ipiniparmağ?yla kenara çekti. Kahverengi kocaeli escort bayan gotdeliği butundavetkarl?ğ?ylaonumuzdeydi. “Meltem sana bunu veriyormu?” dedi. “Ne istersen yapabilirsin bana Bulent.Seni seviyorum!”Bulent bana donup, “Bunu nas?lredderim Tar?k?” dedi. “Benimkininkal?nl?ğ?n? gorsenMeltem’in neden alamad?ğ?ni?anlars?n. Al?rsa ancak boyle birkarı alabilir”Bulent sevgilimin arkas?na geçip mayosunus?y?rd?. Kapkara yarağ?dimdik one ç?k?verdi. Gozlerimeinanamad?m. Buyuk bir şeybekliyordum ama bu kadar?n? değil.Baş? neredeyse Duygu’nun yumruğukadard?. Damarlar? şişmişgovdesi de çok kal?n ve uzundu. Koyuk?ll? iri taşaklar?ndangozumu alamad?m. Mayosuayaklar?n?n ustuneduşunce Duygu baş?n?çevirip arkas?na bakt?. O Muazzam aletigorunce bir yutkundu. Korktuğu belliydiama “Seninim Bülent! Ne istersen yap bana” dedi. Sonrada bana donup, “Sevgilim sen de etrafagoz kulak ol da bir goren olmas?n”dedi. Duygu bana ilk defa sevgilim diye hitapetmişti.Ben gozumu onlardan pek ay?ramadanyan?m?zdaki kayaya tirmand?m.Onlar?n bir iki metre uzağ?ndayd?mama etraf? da kolaçan edebiliyordum. Duygutangas?n? ç?karmaya yeltendi.Bulent, “B?rak ustunde kals?n”dedi. “Boyle sikmek istiyorum seni.” BenKayan?n ustunde hiçolmad?ğ? kadar sertleşmişgibi sikim mayomu zorlarken, etraf? kesiyor vearkadaş?m?n sevgilimi sikmesiniseyretmeye haz?rlan?yordum.Bulent once Duygu’nun arkas?ndadizçoktu. Tangas?n?n ipinihoyratca kenara çekti. Bir daha düzelmeyecekşekilde esneyen kumaş oylece kald?Ortaya ç?kan got deliğine kabacatukurdu. Duygu’nun hafif inlemeleriyleparmağ?n?n içinegomulduğunu gordum.Biraz ileri geri oynatt?ktan sonra ikinciparmağ?n? da soktu sevgilimin icine.Duygu’nun sesinden ac?d?ğ?belliydi. Ard?ndan uçuncyu desoktu. Duygu “Ahhhh!” diye inledi. Bulent, “Durbakal?m orospu daha bir şeyebaşlamad?k” dedi. “Sak?n seni iyiceesnetip ondan sonra gireceğimi zannetme.Bunlar? sadece benimkinin ucunu dayayabilmek içinyap?yorum. As?l zevk seni sikerkenac?tmak. Sana girdiğimde dünyan kararacak.Senin hayk?rmalar?n?n her yerdenduyulmas?n? istiyorum. Gunlerceoturamayacaksin k?ç?nin ustune.”Ben art?k dayanamad?m ve mayomun içindenbenim ufakl?kla oynamaya başlad?m.Bulent için art?k yarağ?n?dayaman?n vakti gelmişti.Kalafatını eline ald? avucunatukurup iyice ?slatt?. Elinide Duygu’nun bacaklar?na silerek temizledi.Baş?n? dayad? abanmayabaşlad?. Duygu’nun yuzunungerildiğini farkettim. Bulent ikinci kezaband?ğ?nda Duygu “AHHHHHH!” diyehayk?r?p, ileriye kaçt?. Bulentk?zm?şt?.Bir eliyle sevgilimebelinden sar?l?p. Diğeriyleyarağ?n? kavray?p tekraraband?. Duygu’dan ç?kanç?ğl?k yureğimi titretti.Debeleniyor ama kaçam?yordu. Nekadar?n?n girdiğini bilmiyordum amadaha bitmemiş olduğu belliydi. Duygu’nuninan?lmaz ac?lar içinde olduğubelliydi. Refleks olarak kaçmayaçal?ş?yor ac?dang?rtlağ?n? y?rt?yor amaona rağmen nefesini toplad?kca “Ne istersenyap bana! Seninim Bulent! Seni seviyorum!” diyeaşk?n? ilan ediyordu.Uçuncu abanmadan sonra Bulent,“OOOOOOHHH!” diye soludu. Bu Duygu’nun ?çinetamamiyle girmişti anlaş?lan. Duygu’danç?kan ç?ğl?ksa oncekilerdendaha da ac?kl?yd?. İçims?zl?yor ama yapabilecegim bir şeyolmad?ğ?n? da biliyordum.Sevgilimin istediği buydu ve hiç olmazsa buşekilde mutlu olmas?na yard?mediyordum. Bunun yan?nda daald?ğ?m utanç verici bir zevkle otuzbirçekiyordum.Bulent bir sure durdu. Duygu’yus?ms?k? tutuyordu. Ac?lar içindek?vrana sevgilim “Senin oldum Bulent! Seninoldum, değil mi?” diye soluyordu. Nas?lyaniyor, oram nas?l ac?yor anlatamam!”Bulent “ORROSPU!” diye soludu. Sonra dabaş?n? kald?r?p banabakt? ve “Tar?k, kusura bakma ama Galibasenin kar?y? fena halde y?rtt?m”deyip haince gulumsedi. Ben hiç birşeysoyleyemedim. Gozlerim birlestikleri yerdenBulentin gozlerine kaydi. Elimin Mayomunicinde oldugunu farketti. “OOO! Bak?yorum sendekendini eğlendiriyorsun” deyip guldu .“ Hoşuna gidiyormu sevgilineyapt?klar?m?” Heyecandankonuşamiyordum. Sadece baş?m? evetanlam?nda hafifce sallad?m. “Etrafa dabak?yorsun değil mi?” Yine ayni şekildesallad?m baş?m?. Amagozlerimi onlardan alam?yordum. “Etrafabak?nmay? unutma oğlum” deyip tekrarDuygu’a dondu Yavaş yavaş geriçekti kendini sonra tekrar kak?tt?. Duygutekrar bir ç?ğl?k att?.Koklemişti. Biraz bekleyip yine yavaşcageri çekti. Tekrar aband?. Duygu yine tiz birsesle hayk?rd?. Bu ritmi gittikceh?zland?rarak devam etti. Duygu herseferinde ac?yla hayk?r?yordu.Art?k Bulent sikişebaşlam?şt?. Piston gibi gidipgeliyordu arkas?ndan. “İyi mi orospu? guzelmi gotten sikilmek? Ac?yomu?”. Duygu, “EVET!Erkeğim, çok ac?yo ama çok guzel.!”diye cevap verdi.Duygu birazdan kendini geriye doğru ittirmeyebaşlad? Bülent art?k onu belindentutmak zorunda değildi. Bir eliyle bikinisininaskısını at?n dizginleri gibitutup as?lmaya başlad?. Memeleribikinisinden kurtulmuşsallanıyorlardı.Bir yanda dakalças?n? tokatlamaya başlad?.Sanki vahşi bir at? terbiye ediyordu. Duyguyar?m saattir duzuluyordu ve biran ç?ğl?ğ? kesilmemişti.Bulent’in de enerjisi azalmam?şt?Ben arkadaş?m?n sevgilime buyapt?ğ?ndan inan?lmaz zevkleral?yordum. Onu daha ac?mas?zcasikmesini bir paçavraya çevirmesini istiyordum.Onlarla ayni anda gelmekk için gayret sarfediyordum.Duygu’nun kalçalar? tokatlanmaktank?pk?rm?z? olmuştu. “SİKBENİ BULENT! SİK! SANAHERŞEYİM FEDA OLSUN“ diyehayk?r?rken gelmeye başlad?. Bende dayanamad?m ve mayomun içineboşal?verdim. Bizim boşalmam?zdanbir dakika kadar sonra da Bulent de ağzaal?nmayacak kufurler savurararak,Duygu’nun kalçalar?n? ac?mas?zcadoverek kocaeli escort geldi. Duygu’ya son bir darbeyi vururkende dizgin gibi as?ldigi bikiniaskısını b?rak?verdi.Boylece zaten mahfolmuş Duygu havlununustune savruldu. Boş bir çuval gibihareketsiz kalakald?. Bulent Ter içindeayağ kalkt?. Sanki yarim saattirac?mas?zca siken adam o değilmişgibi dinçti. Yarağ?n?n hala sertolduğunu hayretler içinde farkettim. Duygu’nunuzerine gelip “OROSPU!” dedi. Ağz?ndatukuruk biriktirmek için iki saniyebekledikten sonra tukurdu. Tamyanağ?n?n ustune gelentukuruk aşağ?yadoğru kay?p dudaklar?ndanağz?na dokuldu.Gozlerini yarım açabilen Duygu “Seniseviyorum “ diye soludu.Bulent bana donup “Hadi kalk gidelim”dedi? O mayosunu giyerken Yerde mahfolmuşvaziyette yatan sevgilime bakt?m.Tangas?n? alt? da ustu degiyilemiyecek şekilde esnemiş. Memelerindebikininin as?lmasıyla oluşmuşizler vard?. İri uçlar? dimdikti. Birdaha ne zaman gorecegimi bilmediğim bumanzaray? beynime kaz?mak istiyordum.Kayan?n ustunden indiğimdekalçalar?n?n aras?ndan bacaklar?nasuzulen Bulentin beyazdolunu gordum. Kalbimanlatilmaz bir şekilde çarpiyordu. Neyapacağ?m? bilemiyordum. Sevgilime iyiolup olmad?ğ?n? sormak istedim.Yan?na gidip eğildim “İyimisin ?”dedim. Tekrar gozlerini aralad? ve “Ohhh!Tarik, Bulent inan?lmaz bir erkek. N’olursuntekrar onun olmam için ne isterse yapal?m” dedi.“ Hadi git şimdi onunla. Ben biraz kendime gelipyan?n?za gelirim.” Yaklaş?pdudaklar?n? usulca optum. Beniensemden tutup “Soz veriyorsun değil mi negerekiyorsa yapacağ?na? “ dedi.“Gozlerinin içine bakarak “EVET SEVGILIM” dedim.Gulumsedi. Beni kendisine doğru çekipçok ateşli bir şekilde optu beni.Ilk defa Duygu’yla bu kadaryaklaşm?şt?k birbirimize veBulent’in biraz oncetukuruğu bu ağz?opmeye doyam?yordum. Bulent “Hadi ulanb?rak şimdi bu hikayeleri” diyebağ?rd? bana. Duygu “ Hadi gitk?zd?rmaBulent’I “ dedi.Hemen kalkt?m ve Yurumeyebaşlam?ş olan Bulent’eyetiştim. Geriye son bir gozatt?ğimda Duygu hala hareketsizyat?yordu. Bulent bana sevgilimeçektirdiklerinden nas?l zevkald?ğ?n? anlatt?. Odarac?k got deligini faraşaçevirmekten, ac?tmaktan,aşağ?lamaktan. Kisacas? paçavrayaçevirmekten… ve kendinden emin bir şekildeguldu. Ben Meltem’I seviyorum ve onunlasevişirken çok buyuk zevkal?yorum. Ama bu şekilde hiç değervermediğin bir kad?n? sikip atmakBambaşka bir duygu. Bunlarıarkadaşım sevgilim hakkında söylüyorduben de dinliyordum.“En heyecan vericisi neydi biliyormusun?” diye sordu.“Neydi ?” dedim. “Senin sevdiğin birinebunlar? yapmak beni çok dahaheyecanland?rd?. Senin deli olup da elinibile suremediğin birisini ne hale soktumgordun işte. Onun alt?mda ac?cektiğini gorudun ama hiçbirşey yapamad?n. Hatta ayni şeyitekrar yaşamak için banayalvaracağ?n? ad?m gibi biliyorum.Neyse sen bundan hoşlanıyorsun ben de. Güzelolan da bu “ diye güldü.Bulent’le yan yana geri donduk. Herkezdenizdeydi. Biz de denize girdik.temizlenmemiz için buçok iyi olmuştu. Bulent hiçbir şeyolmam?ş gibi Meltem’leoynaş?yordu. Ben ise kafamda biraz onceolanlar? tekrar yaş?yor Nas?lboyle birşeye izinverdiğimiduşunuyordum. Amatekrar boyle bir şeybaşlad?ğ?nda karş?koyamayacağ?m? biliyordum. Hattaşu anda sevgilimi Bulent’in alt?ndatekrar gormeyi arzuluyordum. Birazdan Duygu’nungeldiginigordum.Yuruyuşundedbir gariplik vard?. Yavaş hareket ediyordu.Yururken ad?mlar?n?ayr?k att?ğ?n?farkettim.Havlusunu serip biraz yanlamas?naoturdu. Biz de denizden ç?k?p yan?nagittiğimizde tangas?n?n ac?nacakhalini gorduk. Sekli bozulmuş ipk?s?mlar?n? yeniduğumlerle k?saltarakduzgun hale getirmeyeçal?şm?şt?. BirdenKalçalar?ndaki tokat izlerini Farkettim. Hemenyan?na gidip sakayla kar?ş?k havluatarak kapatt?m. “Sen guneşten çokyand?n ustune bir şey giy” dedim.Anlam?şti. Elbisesini giydi. Gununkalan k?sm?nda yerinden kalkmad? Benonun yan?nda durdum. K?zarkadaş?m? boyle bir durumdayaln?z b?rakamazd?m.Akşama doğru donmeye kararverdiğimizde. Duygu, “Ben nas?lyuruyecegim? Arkam dururken bile korkunçzonkluyor” diye f?s?ldad?. Arkadanyavaş yavaş gideriz dedim. Kimseyeçakt?rmamaya çal?şarak doğruldu.Koluma girdi. Ac? içinde ayr?kad?mlarla peşlerine tak?ld?k. Banayolda, Bulent’in yap?ğ?ndannas?l içinin içines?ğmad?ğ?n?soyluyordu. Ben de çok zevkald?ğ?m? ve çok mutluolduğumu soyledim.Yaz olduğu için ev arkadaş?m sehirinegitmişdi. Ebru’ya evde yalniz olduğumu vebende kalabilecegini soyledim. Kendisine buhaldeyken birisinin bakmas? gerekirdi. Kabuletti. Eve gittigimizde doğru Duşa girdi.Havluya sarilmiş olarakç?kt?ğ?nda bana neredeyatacağ?n? sordu.Yatağ?m? gosterdim. “Sen deşu divan da yatars?n herhalde” dedi. “Tabii”dedim. Yatmadan once şu kremden surdeliğime” dedi. Banyodan bulduğuyumuşat?c? kremi elime verdi.Yatağa gidip yuzu koyun uzand?.Havlusunu biraz yukar?ya çekti “Hadi” dedi.Kipk?rm?z?. Kalçalar? yineonumdeydi ve bu defa onun en mahremyerlerinde birine parmağ?mla dokunacaktim.Kalbim tekrar h?zla çarpmaya başlad?.Yan?na gidip yatağa oturdum. O elleriylebutlar?n? hafifçe iki yana ay?rd?.Ben de ortaya ç?kan deliğe bakakald?m.Faraşa donmuştu. “Hadisur! “ dedi. Elim titreyerek kremliparmağ?m? Bulent’indarmadağan ettiği yeregoturdum. Hafifce surdum.“Ahhh! Yavaş!” diye bağ?rd?. Dahahafif devam ettim. Heryerini kremledim Bazanparmağ?m içeriye kaçacak gibi hissediyordum.“Tamam yeter bu kadar! Git yat artik “ dedi. Sikimfena halde kalkm?şt?. “Duygu, izinverirsen sana bak?p otuzbir çekebilirmiyim?” diyesordum. “Hay?r! Git yat!” diye kestiripatt?. Yat?p sessizce otuzbir çektim.Aradan geçen gunlerde Duygu bana başka birzevk tatt?rmad?. Benden, Bulent’e benimevimde kald?ğ?ni ve onu istersehaz?r olduğunu soylememi istedi. Benim içinart?k bunun gurur meselesi yap?lacak birtaraf? yoktu. Bulent’e bunu aynensoyledim. “Ben istediğim zaman gelirim ,merak etme” dedialıntı. ..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

film izle izmir escort izmir escort izmir escort çapa escort şişli escort sex hikayeleri eryaman escort keçiören escort kocaeli escort kocaeli escort otele gelen escort etimesgut escort mecidiyeköy escort yenibosna escort taksim escort mecidiyeköy escort şişli escort bakırköy escort Escort ankara Ankara escort bayan Ankara rus escort Eryaman escort bayan Etlik escort bayan Ankara escort bayan Escort sincan Escort çankaya etlik escort etimesgut escort hurilerim.com Escort escort escort escort escort travestileri travestileri görükle escort bayan porno izle görükle escort bayan bursa anal yapan escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort şişli escort sex izle brazzers rokettube Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort beylikdüzü escort Antalya escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj gaziantep escort antep escort Casibom Giriş Casibom Casibom Güncel Giriş Casibom Onwin porno porno Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com kuşadası escort bayan antalya rus escort